Key Translations: Economy, Finance, Science & Research, Politics


Otázky a odpovědi

Jak rychle jsme schopni převést cizojazyčný text do češtiny?

Každý z našich spolupracovníků je schopen přeložit denně cca 8-10 normostran textu.

—————

Jak rychle jsme schopni přeložit text z češtiny či jiného jazyka do angličtiny a němčiny?

Každý z našich spolupracovníků je schopen přeložit za 24 hodin až 10 normostran textu do angličtiny či němčiny.

—————

Je korektura textu součástí ceny?

Ano, v případě překladů do AJ a NJ účtujeme 500 Kč za normostranu včetně korektury. Za překlady do češtiny účtujeme 250 Kč za normostranu včetně korektury. Zvláštní přirážka 100 Kč je účtována u textů s převážně odbornou terminologií a překladů ze skandinávských jazyků.

—————

Je účtována přirážka za expresní překlad?

Ne. Stačí nás kontaktovat a řici si termín, ke kterému chcete mít překlad hotový, a my vašim přáním vyjdeme vstříc.

—————