Key Translations: Economy, Finance, Science & Research, Politics


Překladatelských agentur jsou stovky

My nejsme agentura, ale volně spolupracující tým překladatelů, kteří se věnují úzkému okruhu témat. Zaměřili jsme se na segment trhu, který je neprávem opomíjen: na politické a ekonomické analýzy a odborné články z vybraných oborů, pro něž je obtížné najít rychle kvalitní překladatele.

Pracovali jsme dlouhá léta v zahraničních rubrikách předních českých deníků, sledovali každodenní dění v politice a ekonomice a víme, o čem píšeme. Studovali jsme v zahraničí a jazykově jsme náležitě vybaveni.

Naším cílem je přispět k vyšší informovanosti firem i lepšímu povědomí o tom, co se děje v Evropě i jinde ve světě a jaké trendy zde převládají. Nabízíme slušné ceny a kvalitně odvedenou práci.