Key Translations: Economy, Finance, Science & Research, Politics


Mgr. Daniela Krolupperová

překlady z norštiny, švédštiny, dánštiny, finštiny a angličtiny

 

Univerzita Karlova v Praze, nordistika a ugrofinistika, 1988-1994

Univerzita v Oslo, 1995-1996

Praxe: ČTA, soudní tlumočnice jazyka norského a finského