Key Translations: Economy, Finance, Science & Research, Politics


Mgr. Vladimír Pick

překlady do ruštiny a z ruštiny, překlady z němčiny


Petrohradská státní univerzita, žurnalistika, 1971-1976
Praxe: Zemské noviny, Hospodářské noviny